Bestrijding van overige invasieve exoten

Exoten zijn planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Een klein deel van deze exoten voelt zich erg thuis hier, waardoor ze snel groeien. Dit noemen we de invasieve exoten.

Watercrassula en waternavel

De watercrassula is een doorlevende oever- en waterplant met een dunne, ronde stengel. De vlezige, tegenoverstaande blaadjes zijn 0.5-1cm lang en lijnvormig. De bladeren hebben een stekelvormige punt. De stengels kunnen wit tot rood gekleurd zijn.

Deze plant kan, net als de waternavel, vooral aangetroffen worden op oevers en in het water van poelen, vennen en andere waterhoudende laagtes in zandgebieden. Daarnaast kan de plant voorkomen in wateren die regelmatig droogvallen gedurende het jaar.

Bestrijding

De bestrijding van de watercrassula en waternavel is zeer moeilijk omdat kleine fragmenten van de planten gemakkelijk losbreken en voor nieuwe besmettingen kunnen zorgen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals via vogels, schoeisel van bezoekers of via het water zelf.

Het van oorsprong Australische plantje groeit zo snel, dat het andere water- en oeverplanten dreigt te verstikken. De plant vormt hiermee een grote bedreiging voor de inheemse planten, zoals waterlobelia, oeverkruid en moerashertshooi.

Wij bestrijden deze waternavel en de extreem woekerende watercrassula, naast de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw, met groot succes.

Waarom Weed Free Service?

Weed Free Service uit Friesland is al enige jaren actief in het milieuvriendelijk onkruidbeheer. Wij hebben ons onder meer gespecialiseerd in het vernietigen van de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop, zowel boven- als ondergronds.

Hiermee is er in de afgelopen jaren landelijk veel bekendheid gekregen bij diverse instanties. Momenteel doen we projecten voor provincies, waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en diverse gemeenten door heel Nederland.

Vrijblijvende demonstratie?

Neem contact op
Pagina delen:

Waarom Weed Free Service?

 • Lage milieubelasting
 • Hoge effectiviteit
 • CO2 neutraal
 • Duurzaam
Offerte aanvragen
 • Vanaf 2016 nieuwe wetgeving onkruidbestrijding

  In Nederland is chemische onkruidverdelger (zoals Roundup) alleen onder strikte voorwaarden nog tot begin 2016 toegelaten. Hierna moet er gebruik worden gemaakt van meer milieuvriendelijke oplossingen, zoals de heetwater-methode van Weed Free Service.

 • Bepaalde onkruiden zijn resistent tegen glyfosaat

  Tot 2016 mag er onder strikte voorwaarden nog maximaal twee keer per jaar gespoten mag worden met glyfosaat houdende middelen zoals Roundup. Glyfosaat is een zeer effectief middel tegen onkruid, maar heeft als nadeel dat bepaalde onkruiden resistent zijn, zoals paardenbloem, weegbree en mossen. De effectiviteit van deze methode laat daardoor te wensen over. Twee keer curatief bestrijden met Roundup geeft (zaad) onkruiden de kans in de tussenliggende periode te groeien.

 • Heetwater-methode op langere termijn goedkoper

  De keuze voor onkruidbestrijding op basis van glyfosaat is vaak prijsgerelateerd voor de korte termijn. De Weed Free methode is in staat om met een beheersbaar budget gedurende het jaar een betere kwaliteit te leveren. Op de lange termijn valt het kostenvoordeel van chemische onkruidbestrijding dan ook weg ten opzichte van de heetwater-methode.

 • Ook effectief tegen kauwgom, mos en algen

  Vooral bij scholen, discotheken, sporthallen, winkelcentra, bushaltes en op perrons is het een regelrechte plaag: de
  resten van vastgeplakt kauwgom op tegels bij de ingang. En als het een beetje ‘mee zit’, wordt het meegelopen naar binnen en zet het
  zich vast op de loopmatten. Ook hierbij biedt de heet water methode de oplossing: met weinig moeite en in korte
  tijd worden kauwgomresten verwijderd, maar ook andere hardnekkige vervuilers zoals bijvoorbeeld mos en algen.

 • Laagste energieverbruik in onkruidbestrijding

  In een vergelijkende studie
  van de Deense professor Pelle Kristoffelson
  zijn gebruiksfrequentie en energieverbruik van
  verschillende onkruidbestrijdingsmethoden
  in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt
  dat heet water de beste kwaliteit biedt met
  de minste (energie)inzet. Volgens de onderzoekers
  bespaart deze methode tenminste 50%, op een zeer effectieve manier. De methode zorgde voor het laagste energieverbruik
  per m2.

Vraag een vrijblijvende demonstratie aan Neem contact op